Cursus Project

Cursus MS-Project twee praktijkgerichte modulen.

Microsoft Project is een programma voor het opstellen van project planningen en voor het bewaken van de projectvoortgang.
Met MS-project definieert u projecten. Deze projecten deelt u op in projectfasen. Vervolgens beschrijft u voor deze projectfasen de activiteiten, de doorlooptijd en belangrijke mijlpalen.
Voor de activiteiten stelt u de planningen op en tussen deze activiteiten stelt u afhankelijkheden vast.
Nadat de planning is opgesteld, bewaakt u met behulp van MS-Project, de voortgang van het project.
Naast planning en voortgangscontrole voorziet MS-Project in functionaliteit voor het beheersen van kosten en inzet van medewerkers.
Dankzij de modulaire opbouw leert u alleen wat u nodig hebt. Tijdens de cursus werkt u onder begeleiding aan uw eigen projectplanning. Daardoor is deze cursus MS-Project een zeer praktijkgerichte cursus.

Deze cursus is opgebouwd uit de modulen:

Cursus Project