Cursus Project

Cursus MS-Project twee praktijkgerichte modulen.

Microsoft Project is een programma voor het opstellen van project planningen en voor het bewaken van de projectvoortgang.
Met MS-project definieer je projecten. Deze projecten deel je op in projectfasen. Vervolgens beschrijf je voor deze projectfasen de activiteiten, de doorlooptijd en belangrijke mijlpalen.
Voor de activiteiten stel je de planningen op en tussen deze activiteiten stel je afhankelijkheden vast.
Nadat de planning is opgesteld, bewaak je met behulp van MS-Project, de voortgang van het project.
Naast planning en voortgangscontrole voorziet MS-Project in functionaliteit voor het beheersen van kosten en inzet van medewerkers.
Dankzij de modulaire opbouw leer je alleen wat je nodig hebt. Tijdens de cursus werk je onder begeleiding aan je eigen projectplanning. Daardoor is deze cursus MS-Project een zeer praktijkgerichte cursus.

Deze cursus is opgebouwd uit de modulen:

Cursus Project