Disclaimer HR-ICT / Van Dijk Computeropleidingen

HR-ICT en Van Dijk Computeropleidingen zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53606914.

De tekst op deze site is met de grootste zorg samengesteld en de toegang tot deze site verloopt via een beveiligde verbinding. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig, onjuist of niet (meer) actueel is.

HR-ICT opleidingen (HR-ICT) aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze site.

HR-ICT verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent.

HR-ICT biedt geen garantie over de veiligheid van haar website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van deze website.

De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik en toepassing van alle informatie op deze website. Dit geldt ook voor de toepassing van tips en voorbeelden uit de blogs op deze site. HR-ICT is niet aansprakelijk voor directe, indirecte schade of welke negatieve effecten dan ook, die het gevolg zijn van gebruik en toepassing van informatie op deze site.

HR-ICT is niet verantwoordelijk voor de pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt.

De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor alle informatie die deze registreert op de site of via de site met bij voorbeeld de social media buttons.

HR-ICT kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze disclaimer.